© 2019 by Union micronclean. 

เกี่ยวกับเรา

         ยูเนี่ยนไมครอนคลีนในประเทศไทย เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผลิตชุดคลีนรูมในระดับโลก การประสานความแข็งแกร่งระหว่างกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน (มหาชน) จำกัด กับกลุ่มบริษัท Alsico ที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและการผลิตชุดคลีนรูมในยุโรปและอเมริกา ทำให้บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน เป็นบริษัทผลิตชุดคลีนรูมที่เน้นคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค การให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและความต้องการของผู้ใช้ชุดคลีนรูมของลูกค้าเอง เป็นเหตุให้เราสามารถตอบสนอง และออกแบบชุดคลีนรูมที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด มีความทนทาน สวมใส่สบาย ในราคาที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า

         ด้วยคุณภาพระดับโลกที่ทางบริษัทส่งมอบให้กับลูกค้า บริษัทชั้นนำในโลกที่ตั้งอยู่ในภาพพื้นเอเชียแปซิฟิค ซึ่งท่านสามารถดูอ้างอิงได้จาก หัวข้อลูกค้าของเรา จึงให้ความไว้วางใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเรา ในหลากหลายอุตสาหกรรม

         สินค้าชุดคลีนรูมของเราจะคำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ไม่อาจละเลยได้อันได้แก่ ความสามารถในการกรองอนุภาคของชุด การผ่านได้ของอากาศของชุด การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ของชุด คุณภาพของชุด รวมถึงความสบายและความทนทานในการสวมใส่ ชุดคลีนรูมที่ผลิตจากเราสามารถมีคุณภาพในระดับการซักที่ 100 ครั้งโดยคงความสามารถในการกรองอนุภาคได้เป็นอย่างดี การออกแบบการตัดเย็บที่มีความทนทาน ป้องกันฝุ่น และป้องกันการปนเปื้อนจากเส้นไยผ้า เป็นความเชี่ยวชาญของเรา ระบบการผลิตที่เข้มข้นด้วยการตรวจสอบ 100% ของชุดที่ตัดเย็บทุกตัวก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นสิ่งที่ยืนยันความเป็นผู้ผลิตในระดับแนวหน้าของโลกที่เราภูมิใจ โดยการควบคุมให้ระบบคุณภาพเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเราจึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในเดือน พฤศจิกายน 2016 จาก SGS

ความรอบรู้ในการผลิตชุดคลีนรูมได้รับการถ่ายทอดจากผู้ร่วมทุนโดยตรง เพื่อให้ยูเนี่ยนไมครอนคลีนสามารถคงไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิตระดับโลก
.การสวมใส่และการเข้าสู่ห้องคลีนรูม ได้ใช้หลักการประยุกต์มาจากการเข้าห้องคลีนรูมระดับ class 4 ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากผู้ปฎิบัติงานรวมทั้งผู้เยี่ยมชม สู่ชุดคลีนรูมที่ผลิต
ภาพรวมของการนำเสนอบริษัทในกลุ่ม Alsico ที่ยุโรป เพื่อแสดงความเชี่ยวชาญในการผลิตชุดคลีนรูมตั้งแต่การออกแบบ การทำตัวอย่าง การผลิต จนกระทั่งส่งมอบสินค้าไปถึงมือลูกค้า